גישור

דף הבית הערכה מוקדמת של סכסוך English גלרית תמונות/ Photos פרופיל המשרד קישורים גנאלוגיה גישור בוררות הצוות

תקנות הגישור תקנות מינוי מגשר

מהו גישור ?

על פי תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג 1983:

"גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו".

למגשר אין סמכות להכריע בסכסוך, ואין ביכולתו לכפות על צד כלשהו הסכמה. מטרתו של ההליך להביא את הצדדים לידי יישוב הסכסוך בהסכמה הדדית.

הגישור מתבצע בטכניקות שונות, שבהן נפגש המגשר עם הצדדים (ביחד או לחוד), ומברר איתם נושאים שונים הקשורים בסכסוך. באופן כזה מברר המגשר, מהן המחלוקות האמיתיות שבין הצדדים, מהם הצרכים של כל אחד מהצדדים וכיצד ניתן לגשר בין הצדדים, על ידי "בנית גשר" שיביא לישוב הסכסוך ביניהם.

הגישור הינו רק אחת מהדרכים האלטרנטיביות ליישוב סכסוך (ADR) ולצידו קיימות דרכים נוספות ומגוונות.

עו"ד רוני גולן עוסק בפועל בגישור מאז שנת 1998. בוגר קורס להכשרת מגשרים של מוסד נאמן שליד הטכניון (7/99) ומשמש כמגשר מהו"ת.

בין היתר שימש מגשר בנושאים הבאים:

חברות, סכסוכים עסקיים, רשלנות מקצועית, מקרקעין, דיני עבודה, ליקויי בניה, סכסוכי שכנים, הגבלת עיסוק, סכסוכים בין קבלני בנין, דמי תיווך, תביעות שכר טרחה, בנקאות, ביטוח, נזיקין, תיירות, ספנות, תעופה, לשון הרע ועוד.

פגישת מהו"ת

עו"ד רוני גולן משתתף בתכנית הפיילוט להנהגת פגישות מידע, תאום והיכרות לשם בחינת האפשרות ליישוב התובענה בדרך של גישור.

ביום 1.11.07 פורסם תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, לפי החל ביום 2.3.08 יונהגו פגישות מהו"ת (פגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור). פגישות אלה תונהגנה בתביעות אזרחיות שסכומן עולה על 50,000 ש"ח (אך לא בתביעות בסדר דין מקוצר שלא הוגשה בהן בקשת רשות להתגונן ולא בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975).

על פי הקבוע בתקנות, תוך 7 ימים מסיום הגשת כתבי הטענות, תשלח לבעלי הדין הזמנה לפגישת מהו"ת(תקנה 99ג.). הפגישה תתקיים לא יאוחר מאשר תוך 45 ימים . משך הפגישה יקבע על ידי המגשר (תקנה 99ד.).

הצדדים חייבים להתייצב לפגישת המהו"ת.

"בפגישת המהו"ת יסביר המגשר לבעלי הדין את עקרונות פגישת המהו"ת, את הליך הגישור ואת היתרונות הגלומים ביישוב התובעה בגישור, ויבחן עם בלי הדין את הנושאים העיקריים שבמחלוקת ואת האפשרות ליישב את התובענה בגישור" (תקנה 99ח לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984).

ניתן לעיין בנוסח המלא של תקנות סדר הדין הנוגעות לפגישות מהו"ת כאן: תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), התשס"ח - 2007

כמו כן מוצע לעיין בתיקון תקנות סדר הדין הנוגע לפגישות המהות כאן: תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח - 2008

רח' היצירה 19, רמת גן 52521 טלפון: 5757755 03 פקס: 5755762 03

דואר אלקטרוני: office@golan-law.co.il